EKOFLUID korekturni lak

EDIGS

  • Ekološki proizvod
EKOFLUID korekturni lak

Tekući korektor s kistom. Miris jabuke. Dobro pokriva i brzo se suši. Ekološki proizvod.
20 ml

Sadrži: benzin (nafta), hidroobrađen laki (sadržaj benzena < 0,1 %) (CAS: 64742-49-0, EC: 265-151-9, Indeks: 649-328-00-1); opasno

Oznake upozorenja:
H225: Lako zapaljiva tekućina i para.
H315: Nadražuje kožu.
H336: Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
H411: Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

Oznake obavijesti: čuvati izvan dohvata djece, čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri i ostalih izvora paljenja; u slučaju zdravstvenih tegoba izazvanih gutanjem nazvati liječnika

Šifra Opis Cijena s PDV Gotovina
21204 20 ml / KOM
6,13
5,51 Dodaj u košaricu

Cijene su maloprodajne i uključuju PDV.

Fotografije proizvoda

Katalog

212. str. u tiskanom katalogu