Pravilnik kluba Kornidar

1. Opći uvjeti

1.1. Kornidar klub jest program namijenjen kupcima tvrtke Limes plus u svrhu nagrađivanja za vjernost i suradnju pri naručivanju uredskog pribora i opreme.

1.2. Član kluba može biti svaka punoljetna osoba s prebivalištem na području Republike Hrvatske.

1.3. Članstvo u klubu je dobrovoljnog karaktera, potpuno besplatno i ne podliježe nikakvim obvezama člana prema klubu.

1.4. Učlanjenje u klub obavlja se putem uredno popunjene pristupnice poslane telefaksom ili poštom, odnosno elektronskom prijavom prilikom slanja prve on-line web narudžbe na www.limes.hr.

1.5. Podaci o članu naznačeni u pristupnici smatraju se poslovnom tajnom i Limes plus jamči da ih neće ustupati drugima niti koristiti za druge svrhe osim za potrebe kluba.

1.6. Po zaprimanju prijavnice, Limes plus će dodijeliti članu kôd za naručivanje. Kôd je osobnog karaktera, nije prenosiv na druge osobe, a može se koristiti prilikom bilo koje narudžbe, bez obzira za kojeg naručitelja se narudžba odnosi.

1.7. Član može svoje članstvo ukinuti isključivo na svoj zahtjev pismenim putem.

2. Bodovi

2.1. Osnovna jedinica kluba Kornidar je jedan (1) bod.

2.2. Član kluba osvaja bodove osobno, na bazi izvršenih narudžbi za pravne ili fizičke osobe u čije ih ime vrši uz prijavljivanje svog koda za naručivanje. Prilikom naručivanja telefonom, telefaksom, elektronskom poštom (mailom) ili osobno, član mora prijaviti svoj kod za naručivanje. Za narudžbe preko on-line web kataloga, sustav će prema korisničkom imenu i lozinki prepoznati kod za naručivanje i automatski ga prijaviti.

2.3. Bodovi će automatski biti pripisani na bodovni konto člana kluba prilikom evidentiranja plaćanja računa koji se odnosi na narudžbu s prijavljenim kodom za naručivanje a pod uvjetom da je plaćanje izvršeno najkasnije 5. dana po dospijeću računa.

2.4. Obračun bodova vrši se na sljedeći način: 10 eura neto vrijednosti narudžbe (s uključenim popustima, bez PDV-a) = 1 nagradni bod.

2.5. Svakom novom članu kluba prilikom prijave u klub Kornidar bit će pripisano 10 nagradnih bodova gratis.

2.6. Svaki član kluba ima svoj kod za naručivanje i pripadajući bodovni konto.

2.7. Osvojeni bodovi koji se nalaze na bodovnom kontu člana mogu se na temelju njegovog pismenog zahtjeva prenijeti na drugi bodovni konto u korist drugog člana. Time se osvojeni bodovi prvom članu brišu, a drugi član ih može odmah koristiti na isti način kao da ih je osvojio redovnim putem. Startni nagradni bodovi (10) nisu prenosivi na drugu osobu.

3. Korištenje bodova

3.1. Član kluba može u svakom trenutku saznati saldo osvojenih bodova na web stranici www.limes.hr, odnosno telefonskim pozivom Centru za kupce na broj 01 6061 555 radnim danom od 8 do 16 sati uz prijavu koda za naručivanje.

3.2. Nakon sakupljenog dovoljnog broja bodova, član može zatražiti neku od ponuđenih nagrada za koju ima dostatan broj bodova. Nagrade su prezentirane na web stranici www.limes.hr odnosno u brošuri kluba Kornidar.

3.3. Naručivanje nagrade može se obaviti on-line narudžbom na www.limes.hr ili popunjavanjem narudžbenice koja se nalazi u brošuri kluba Kornidar.

3.4. Ako je narudžba uredno poslana i nema nikakvih nepodmirenih dugovanja tvrtki u čije ime i za čiji račun su vršene narudžbe po kojima su pripisivani osvojeni bodovi, Limes plus će u roku od 14 dana isporučiti članu kluba nagradu odnosno poklon bon (ako realizaciju nagrade) obavlja treća osoba i to na adresu navedenu u narudžbenici te će adekvatan broj bodova biti skinut s bodovnog konta člana kluba.

3.5. Isporukom nagrade ili poklon bona ne prestaje članstvo u klubu.

4. Trajnost bodova

4.1. Ciklus sakupljanja bodova je kalendarska godina – od 01.01. do 31.12.

4.2. Neiskorišteni bodovi koji su sakupljeni unutar ciklusa (kalendarska godina - od 01.01. do 31.12.) vrijede i mogu se iskoristiti još jednu, sljedeću kalendarsku godinu.

4.3. Ako član kluba dulje od 12 mjeseci ne izvrši niti jednu narudžbu, njegovo članstvo u klubu prestaje, a neiskorišteni bodovi na bodovnom kontu se brišu.

5. Završne odredbe

5.1. Limes plus zadržava pravo bilo kada promijeniti pravila kluba ili ukinuti klub bez navođenja razloga. Promjena pravila kluba ili njegovo ukinuće bit će objavljeno na odgovarajući način.

5.2. U slučaju ukidanja kluba članu će se pribrojati isključivo dodijeljeni bodovi – prema gore navedenim pravilima – do dana njegova ukidanja. Član kluba ima pravo poslati zahtjev za dodjelu nagrade, na koju ima pravo prema broju sakupljenih bodova i ostalih pravila o dodjeli nagrada i to najkasnije u roku od 30 dana od dana ukidanja kluba.