Kontakt

Želite li nas kontaktirati, molimo da koristite sljedeći obrazac ili neki od podataka uz šalicu.

LIMES PLUS d.o.o.
kataloška prodaja uredskog pribora

Kamenarka 29
HR-10000 Zagreb
tel. 01 6061 555
fax. 01 6064 455
limes@limes.hr

Obrazac za kontakt

Važno! Svi posjeti se bilježe, a registracije provjeravaju. Pokušaj zlouporabe povlači zakonske posljedice. Vaša IP adresa je: 44.220.249.141.